Đại học Huddersfield – Một trường đại học truyền cảm hứng cho các chuyên gia toàn cầu. Giải Vàng TEF và Đại học Giáo dục Đại học Times Higher Education năm 2013.

 • Tên tổ chức: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HUDDERSFIELD
 • Vị trí: HUDDERSFIELD, TÂY YORKSHIRE, UK
 • Số lượng sinh viên: 23.000
 • Sinh viên quốc tế: 15%
 • Sinh viên Việt Nam: 70

Học phí

 • Đại học: từ 14.000GBP
 • Sau Đại học từ 14.000GBP

Các ngành đào tạo nổi bật

 • Foundation: Business, Science, Engineering, IT
 • Diploma Business
 • Pre-masters Business, Science

Chi phí chỗ ở

 • Từ £ 65 đến £ 120 mỗi tuần

Xếp hạng

 • Giáo dục (Xếp hạng 4 tại Vương quốc Anh)
 • Dược phẩm (xếp thứ 8 tại Vương quốc Anh)

Vài hình ảnh về trường University Of Huddersfield