Đại học La Trobe từ trước đến nay đã được biết đến là một trong những trường đại học cung cấp rất nhiều nhóm học bổng đa dạng, phù hợp với nhu cầu của cả sinh viên trong nước và quốc tế. Tương tự như các trường đại học Úc khác, học bổng đại học La Trobe hỗ trợ sinh viên phát triển việc học cá nhân tại trường bằng các chương trình giảm học phí, trợ cấp tiền mặt, cùng với các quỹ học bổng trong quá trình học tập, để ghi nhận thành tích, đưa ra các phần thưởng phù hợp, hỗ trợ các sinh viên trong nước và quốc tế.

Mục lục

Đại học La Trobe có rất nhiều loại học bổng phù hợp mọi đối tượng

Học bổng đại học La Trobe dành cho sinh viên Quốc tế

Đại học La Trobe coi trọng sự xuất sắc với thành tích nổi bật trong kết quả học tập. Sinh viên quốc tế đạt thành tích cao hoàn toàn đang tìm kiếm về ngành học và trường đại học, hoàn toàn có thể cân nhắc việc đăng ký thi học bổng đại học La Trobe ngay từ khi đang ở bước tìm hiểu.

Học bổng đại học La Trobe này sẽ được áp dụng dưới dạng giảm học phí cho từng môn học trong suốt thời gian của một chương trình học. Sinh viên phải đáp ứng tất cả các điều kiện được nêu trong Thư mời nhập học, cũng nhơ đặt cọc bắt buộc để học bổng có thể được áp dụng. 

Giá trị học bổng đại học La Trobe: từ 15% – 25% học phí hàng năm trong suốt thời gian học

Điều kiện: Đạt điểm IELTS tối thiểu

Kỳ thi tiếng Anh

Điểm tối thiểu (UG)

Điểm tối thiểu (PG)

IELTS (Học thuật)

6.0 (6.0 cho mỗi thành phần)

6.5 (6.0 cho mỗi thành phần)

TOEFL (PBT)

550, với 5 điểm trở lên trong TWE (Bài kiểm tra tiếng Anh viết)

550, với 5 điểm trở lên trong TWE (Bài kiểm tra tiếng Anh viết)

TOEFL (iBT)

64 (13 bài đọc, 12 bài nghe, 18 bài nói và 21 bài viết)

79 (13 bài đọc, 12 bài nghe, 18 bài nói và 21 bài viết)

Pearson Test of English (PTE)

50

58

 • Sinh viên bắt buộc là công dân của một quốc gia không phải tại Úc hay New Zealand
 • Sinh viên đăng ký để bắt đầu chương trình học đại học hoặc sau đại học.
 • Sinh viên là tân sinh viên quốc tế đăng ký cho các kỳ nhập học năm 2021 hoặc 2022.
 • Sinh viên là một sinh viên đóng phí đầy đủ (Không được tài trợ).
 • Sinh viên đã đăng ký một chương trình trong danh sách chương trình học cho phép.

Nhóm học bổng đại học La Trobe phổ biến hiện nay

WAM*

Học bổng đại học La Trobe

Giá trị

55-69.9

La Trobe University International Academic Scholarship

15%

70-74.9

La Trobe University International Merit Scholarship

20%

75+

La Trobe University International Excellence Scholarship

25%

*WAM – Weighted Average Mark là điểm trung bình tại các môn học sinh viên đã hoàn thành. Dựa trên điểm thực tế, WAM chính là điểm trung bnình của tất cả các môn học đã hoàn thành trong khóa học, và có thể được tính vào bất kỳ thời điểm nào.

Sinh viên bắt buộc phải học tập toàn thời gian tại một trong các cơ sở của Đại học La Trobe ở Úc và đảm bảo đạt tiến độ học tập đạt yêu cầu trong suốt quá trình học.

Làm thế nào để đăng ký xét duyệt học bổng đại học La Trobe?

Không có yêu cầu cụ thể nào để nộp đơn xin Học bổng Xuất sắc của Đại học La Trobe, qua đó các ứng viên sẽ phải chủ động đăng ký các chương trình đại học và sau đại học tại đại học La Trobe. Nếu khóa học đã chọn đủ điều kiện cho học bổng và đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập học, thì sinh viên sẽ được coi là đủ điều kiện nhận học bổng đại học La Trobe.

Các tài liệu cần thiết tại thời điểm nhập học là:

 • Bảng điểm học tập từ các cơ sở trước đây kèm theo bản dịch tiếng Anh được chứng nhận.
 • Điểm tiếng Anh TOEFL, IELTS, v.v.

Điểm tối thiểu để thi tuyển xin học bổng sẽ dựa trên WAM. Sinh viên khi đậu học bổng đại học La Trobe sẽ được thông báo trong Thư mời nhập học. Giá trị học bổng vì thế sẽ được lưu lại bằng sao kê, sinh viên sẽ phải chi trả một khoản tiền đặt cọc để có thể giữ học bổng, với một số yêu cầu cụ thể được đề cập trong thư mời nhập học và đơn đăng ký khóa học của mỗi cá nhân.

Nhóm học bổng đại học La Trobe nổi bật hiện nay

Học bổng đại học La Trobe - Destination Australia

Học bổng Destination Australia chính là chương trình để thu hút và hỗ trợ sinh viên quốc tế muốn học tập tại các khu vực nông thôn, biệt lập tại Australia. Học bổng này mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm học tập cùng với chất lượng cuộc sống tốt khi sinh sống tại khắp mọi miền ở Australia. Giá trị học bổng: AUD15,000 hàng năm.

Vietnamese Excellence Scholarship 2022 (VES)

Học bổng giảm 50% học phí hàng năm cho sinh viên Quốc tế là công dân và cư trú của Việt Nam, sinh viên theo học chương trình đại học hoặc sau đại học toàn thời gian.

Học bổng đại học La Trobe này sẽ được áp dụng như một khoản giảm học phí của sinh viên cho mỗi môn học đã học trong toàn bộ thời gian của khóa học. Sinh viên bắt buộc phải đáp ứng tất cả các yêu cầu và điều kiện (nếu có) được nêu trong Thư mời nhập học, cũng như phải đặt cọc học bổng, để giá trị học bổng có hiệu lực. Giá trị học bổng: 50% học phí mỗi năm.

Điều kiện:

 • Là công dân có quốc tịch Việt Nam.
 • Ứng viên phải có điểm trung bình WAM tổng thể từ 80% trở lên.
 • Ứng viên phải bắt đầu việc học của họ tại bất kỳ Cơ sở Victoria nào của Đại học La Trobe vào kỳ nhập học ngày 1 (tháng 11) năm 2022 của Đại học La Trobe.
 • Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh của Trường và tất cả các điều kiện khác được nêu trong Thư mời nhập học.
 • Với tư cách là người nhận học bổng đại học La Trobe, sinh viên đồng ý trở thành đại sứ sinh viên Quốc tế cho Đại học La Trobe trong suốt quá trình học tập.

Đại học La Trobe sẽ lựa chọn các ứng viên dựa trên kết quả học tập, các hoạt động ngoại khóa và bất kỳ thành tích nổi bật nào khác của họ. Quyết định cuối cùng về học bổng sẽ do Đại học La Trobe đưa ra.

Làm thế nào để đăng ký xét duyệt học bổng đại học La Trobe?

Ứng viên phải nộp đơn đăng ký đầy đủ cho khóa học bắt đầu vào kỳ nhập học Mùa hè 1 (tháng 11) năm 2022 tại Đại học La Trobe – cơ sở Victoria, và đảm bảo cung cấp các loại tài liệu và chứng chỉ học tập, cụ thể như sau:

 • Sơ yếu lý lịch chi tiết.
 • Một bài viết cá nhân không quá 300 từ để nêu chi tiết “Tại sao bạn nên được trao Học bổng Xuất sắc của Đại học La Trobe”.

Vice-Chancellor Excellence Scholarship

Đại học La Trobe coi trọng sự xuất sắc trong học tập. Nếu bạn là một sinh viên quốc tế có thành tích cao và đang nghĩ đến việc đăng ký học đại học hoặc sau đại học toàn thời gian, bạn có thể đăng ký để nhận học bổng 100% trong suốt thời gian học tập La Trobe.

Học bổng đại học La Trobe  này sẽ được áp dụng cho học phí của bạn trong toàn bộ thời gian của khóa học. Học bổng sẽ được phản ánh vào ngày điều tra của Bản kê khai tài khoản của bạn sau mỗi học kỳ. Giá trị học bổng: 100% toàn bộ chương trình học

Điều kiện:

 • Người nộp đơn phải là công dân và cư trú tại Việt Nam.
 • Đủ điều kiện để nhập học trực tiếp (không có ELICOS hoặc liên thông) để bắt đầu chương trình học đại học hoặc sau đại học nằm trong Danh sách học bổng quốc tế La Trobe cho các khóa học đủ điều kiện.
 • Là một sinh viên trả toàn bộ phí (Chưa nhận học bổng đại học La Trobe trước đó).
 • Sinh viên có điểm WAM (Tương đương với AQF) từ 80% trở lên.
 • Sinh viên đáp ứng tất cả các điều kiện trong thư mời nhập học trước thời hạn quy định.

Các ứng cử viên đủ điều kiện sẽ được đưa vào danh sách rút gọn của một hội đồng tuyển chọn tại La Trobe International và được đánh giá dựa trên:

 • Điểm WAM trung bình.
 • Thành tích học tập.
 • Các hoạt động ngoại khóa và hoạt động xã hội.

Làm thế nào để đăng kí xét duyệt học bổng đại học La Trobe?

 • Sơ yếu lý lịch chi tiết
 • Một đoạn video dài 4-5 phút (bằng tiếng Anh) trả lời các câu hỏi dưới đây:
  • Tại sao nhà trường nên lựa chọn sinh viên để dành được học bổng này?
  • Tại sao sinh viên nên chọn Đại học La Trobe?
  • Mục tiêu nghề nghiệp là gì?
  • Sinh viên muốn tạo ra sự khác biệt với thế giới / cộng đồng bằng cách sử dụng chứng chỉ này như thế nào?

Các sinh viên đã đăng ký Học kỳ 1 hoặc Học kỳ 2 năm 2022 sẽ được xem xét nhận học bổng đại học La Trobe nếu họ đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, phải gửi sơ yếu lý lịch và bản ghi video trước ngày đã định.

Chương trình học bổng đại học La Trobe sau đại học

SmartSat CRC scholarships

SmartSat CRC là tổ chức các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu khác, hợp tác với ngành công nghiệp được Chính phủ Úc tài trợ để phát triển bí quyết và công nghệ trong kết nối viễn thông và IoT tiên tiến, hệ thống vệ tinh thông minh và dịch vụ dữ liệu thế hệ tiếp theo quan sát Trái đất. Hiện tại SmartSat CRC đang cung cấp một số học bổng trong lĩnh vực không gian và hệ thống vệ tinh.

Lionel Murphy Endowment Postgraduate scholarships

Giá trị học bổng là AUD40.000 cho một năm đối với sinh viên dự định theo học bằng sau đại học về khoa học, luật hoặc nghiên cứu pháp lý, hoặc các ngành học thích hợp khác (phải là công dân Úc hoặc thường trú nhân đã cư trú tại Úc ít nhất 12 tháng trước đó). Thời hạn đăng ký: 20/11 hàng năm.

Australian Petroleum, Production and Exploration Association (APPEA) KA Richards scholarships

Quỹ học bổng KA Richards được thành lập vào năm 1989 để khuyến khích phát triển nghề nghiệp vì lợi ích của ngành. Học bổng cung cấp tối đa AUD10.000 mỗi năm và có thể kéo dài trong một năm cho chương trình Thạc sĩ hoặc ba năm cho chương trình Tiến sĩ toàn thời gian (hoặc một khoảng thời gian thích hợp để học bán thời gian).

Endeavor Scholarship

Học bổng Endeavour hỗ trợ cho sinh viên quốc tế thực hiện nghiên cứu, nghiên cứu hoặc phát triển nghề nghiệp tại Úc. Đây là học bổng dành cho bằng Thạc sĩ 2 năm hoặc Tiến sĩ 4 năm, được giới hạn ở mức AUD15.000 mỗi học kỳ.

Ngoài ra còn rất nhiều những học bổng đại học La Trobe khác đang được tài trợ bởi trường Đại học La Trobe, nếu bạn vẫn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ với ISC-Intake để được tư vấn săn học bổng tốt nhất!

Tại sao nên học tập tại đại học La Trobe?

Đại học La Trobe cung cấp chương trình nhập học trong 7 lĩnh vực học thuật. Các chương trình như ‘Trí tuệ nhân tạo’ và ‘Người máy thông minh’ là một số chương trình công nghệ mong muốn nhất do trường đại học cung cấp. Chương trình Kế toán cũng là một trong những chương trình kinh doanh phổ biến nhất mà trường đại học này nổi tiếng trên toàn thế giới. 

Trường nằm trong số 1,1% trường đại học hàng đầu trên thế giới, được công nhận vì các nghiên cứu và các chiến dịch công khai. Một số nghiên cứu mới nhất mà trường đại học đã thực hiện là để chữa bệnh tự kỷ và ung thư. Vì được biết đến với các chương trình nghiên cứu, trường nằm trong số các trường đại học hàng đầu ở Úc đã nhận được 6 sao cho sự phát triển bền vững và quy mô lớn.

Trường đại học có chính sách tuyển sinh chọn lọc khá đơn giản, với tỷ lệ chấp nhận là 100%, hiện đã có hơn 38.000 sinh viên tại 9 cơ sở của trường, trong đó có hơn 7.000 sinh viên quốc tế đến từ 110 quốc gia.

Một sinh viên quốc tế có thể mong đợi một khoản chi phí hàng năm là AUD38.000 – AUD41.000 (~21-23 lakh INR), đã bao gồm học phí, sinh hoạt và các chi phí khác. Sinh viên có thể nhận học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại Úc với trị giá lên đến 100% học phí hoặc một phần học phí.

Đại học La Trobe được các nhà tuyển dụng xếp hạng là trường hàng đầu trong số các trường đại học Victoria về kỹ năng và thứ 5 toàn quốc. Trường nằm trong top 50 trường đại học hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương về tỷ lệ tìm kiếm việc làm sau đại học, đạt khoảng 86,6%.

Kết

Nhìn chung học bổng từ đại học La Trobe rất đa dạng nên không khó để bạn có thể săn được một suất cho mình, quan trọng là giá trị cao hay thấp mà thôi. Để được hiểu kỹ hơn về khả năng trúng học bổng, bạn vui lòng liên hệ với ISC-Intake để được các chuyên gia của chúng tôi tư vấn cặn kẽ nhất!