Cùng ISC-Intake săn học bổng lên đến 100% tại trường University of Essex – một trường đại học nghiên cứu công lập ở Anh Quốc nằm trong top 25 UK. Chi tiết chương trình học bổng như sau:

Học bổng University of Essex
Học bổng University of Essex
Học bổng University of Essex
Học bổng University of Essex
Học bổng University of Essex